top of page

הדרכה

הדרכה

 

ייתכן שאתם רק רוצים לדעת יותר על השוק הממשלתי האמריקאי, על סוכנויות הממשל, ועל תהליך הרכש של ממשלת ארה"ב. או אולי אתם רוצים לדעת איך למצוא ולהגיב להזדמנויות ספציפיות. בין אם בשעות ספורות או במהלך כמה ימים או יותר, אוכל לספק לכם הדרכה שתותאם לצרכים שלכם כדי לסייע לצוות שלכם להבין מהו הרכש הפדרלי, להכין מענה מוצלח לבקשת הצעות, ולהגדיל את סיכוייכם לזכות בחוזים עם ממשלת ארה"ב. נושאים אפשריים כוללים:

מציאת הזדמנויות

 • סקירה על השוק הממשלתי האמריקאי שהיקפו 500 מיליארד דולר

 • סקירה על הסוכנויות העיקריות והמגזרים העיקריים (אנרגיה, ביטחון, תחבורה)

 • GSA Schedules, SBIR/STTR, FedBizOpps, Unsolicited Proposals

 

הבנת בקשת הצעות של ממשלת ארה"ב

 • סעיפים A-M

 • הוראות (סעיף L)

 • קריטריונים להערכה (סעיף M)

 • תנאים ייחודיים של ממשלת ארה"ב

 

סקירת תהליך הרכישה הממשלתי

 • פיתוח דרישות

 • חקר שווקים ותכנון רכישה

 • פיתוח בקשת הצעות

 • הערכה, הבהרות, דיונים, טווח תחרותי

 • בחירה, הענקת החוזה, תדריכים, התנגדויות

 • ניהול חוזה וסגירת חוזה

החשיבות של "ביצועי עבר"

 • סקירת מבנה נפוץ של ביצועי עבר

 • כיצד להפחית את השפעתם של ביצועי עבר שליליים

 • מידע על ביצועי עבר מהזמן האחרון

 

סוגים נפוצים של חוזים ממשלתיים והשלכותיהם

 • מחיר קבוע (FP)

 • החזר עלות (CR)

 • זמן וחומרים (T&M)

 • מסירה בלתי מוגדרת / כמות בלתי מוגדרת (IDIQ)

 • חוזי תמריצים (עמלת מענק, הענקת הארכה, עמלת תמריץ)

 • חוזים היברידיים (סוגי חוזים שונים באותו חוזה)

חזרה לשירותים >

יש לכם שאלה?

לא מצאתם את מה שחיפשתם?

bottom of page