top of page

שלחו את המענה שלכם ל"בקשות מידע" (RFI)

שלחו את המענה שלכם ל"בקשות מידע" (RFI)

ממשלת ארה"ב מרבה להשתמש בבקשות מידע (RFI) בשלבי "חקר השווקים" ו"תכנון הרכישה" של תהליך הרכש, על מנת לזהות מקורות פוטנציאליים של מוצרים ושירותים ולקבוע מהי היכולת המסחרית של השוק לענות על דרישות טכניות ספציפיות. אוכל לסייע לכם להכין מענה נכון, המבליט את היכולות שלכם בפני הצוות הטכני וצוות הרכש של הממשלה האמריקאית.

חזרה לשירותים >

יש לכם שאלה?

לא מצאתם את מה שחיפשתם?

bottom of page