top of page

נטוורקינג

נטוורקינג

מעניין אתכם לדעת מה עושים מקביליכם הטכניים בסוכנויות הממשל האמריקאי או במעבדות הלאומיות? אתם רוצים לדון בהזדמנויות אפשריות לשיתוף פעולה? לשתף ידע טכני? לעתים קשה ומאיים לנווט בנבכי הביורוקרטיה האמריקאית. אוכל לסייע לכם עם ארבעת הנו"נים - לחבר אתכם לאנשים הנכונים, לסוכנות הנכונה, לידע הנכון, ובזמן הנכון.

חזרה לשירותים >

יש לכם שאלה?

לא מצאתם את מה שחיפשתם?

bottom of page